Zapis wideo konferencji

 

Agenda konferencji

Prelegent Temat
09.00 09.05 Arkadiusz Szcześniak, Prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu Powitanie uczestników i słowo wstępne
09.05 09.15 Marek Niechciał, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stanowisko Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wobec kredytów indeksowanych do walut obcych i denominowanych w walucie obcej.
09.15 09.30 Bartosz Wyżykowski, zastępca dyrektora Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego Istotny pogląd jako narzędzie Rzecznika Finansowego służące wspieraniu klientów banków w sporach sądowych. Pierwsze doświadczenia i wnioski.
09.30 09.45 dr hab. Robert Jastrzębski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Wpływ kursu waluty obcej na wykonanie zobowiązań w pieniądzu krajowym. Polskie regulacje prawne w XX wieku
09.45 10.00 Barbara Garlacz, radca prawny Waloryzacja kredytów w praktyce - ewolucja linii orzeczniczej.
10.00 10.15 Stanisław Adamczyk, Akademia Sporu Finansowego Klauzula indeksacyjna jako wbudowany instrument pochodny w rozumieniu MSR 39
10.15 10.30 Maciej Pawlicki, Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu Polityczne skutki dla państwa polskiego braku ustawowego rozwiązania problemu toksycznych kredytów.
10.30 10.45 Przerwa kawowa
10.45 11.30 Uczestnicy debaty:
• Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych - Janusz Szewczak
Andrzej Maciejewski Klub Parlamentarny Kukiz'15
• Wiceprzewodniczący SLD - Wincenty Elsner
• Poseł na Sejm RP - Janusz Sanocki
Eksperci: Marcin Gomoła, były wiceprzewodniczący KNF,
dr Artur Bartoszewicz - Szkoła Główna Handlowa
Prowadzący panel: Marek Rzewuski
Panel dyskusyjny "Jak rozwiązać problem toksycznych kredytów w Polsce?"
11.30 11.45 dr Jacek Czabański, adwokat, www.pomocfrankowiczom.pl Skutki bezskuteczności klauzul indeksacyjnych w świetle prawa europejskiego i ostatnich wyroków sądów polskich
11.45 12.00 mec. Mariusz Korpalski, radca prawny Podsumowanie sytuacji prawnej konsumentów na rynku finansowym
12.00 12.30 Przerwa na posiłek zapewniany przez organizatora
12.30 14.30 Prowadzenie i słowo wstepne: Tomasz Sadlik, Przewodniczący Stowarzyszenia „Pro Futuris",
Uczestnicy panelu:
dr Katherine Alexander, European Legal Committee for Consumer Rights, adwokat w Wielkiej Brytanii, Grecji i Cyprze
Árpád Kásler, consumer protest leader, lider protestów konsumenckich – Węgry
Sigrun Davidsdottir, dziennikarz ekonomiczny – Islandia
Patricia Suarez Ramirez, stowarzyszenie Asufin – Hiszpania
Loleta Linares, stowarzyszenie Asufin – Hiszpania
Monica Calu, stowarzyszenie Pro Consumatori – Rumunia
Evi Avoglari, adwokat – Grecja
Kostantinos Katsaros, adwokat – Cypr, Grecja
Rostislav Kravets, adwokat – Ukraina
Sheila Meneghetti, Franca Berno, stowarzyszenie Tuconfin – Włochy
Panel dyskusyjny „Rozwiązanie problemów Konsumenta na rynkach finansowych w Europie" z udziałem gości zagranicznych. Wprowadzenie, przedstawienie się gości oraz wprowadzenie przez nich do tematu - omówienie problemu każdego z krajów, następnie dyskusja.
 

Konferencja w liczbach

Poznaj fakty o najważniejszej w tym roku konferencji na temat kredytów indeksowanych do waluty obcej lub denominowanych w walucie obcej.
0 Goście zagraniczni
0
Liczba uczestników konferencji
0
Liczba prelegentów
0
Czas trwania konferencji w godzinach

Lokalizacja

ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
SEJM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ SALA KOLUMNOWA

Wsparcie

O konferencji

Zapraszamy na współorganizowaną przez SBB konferencję „Problemy konsumenta na rynku finansowym”, którą swoim patronatem objął Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka. Zachęcamy do wzięcia udziału w tej ważnej i potrzebnej w naszym kraju dyskusji, której celem jest wymiana doświadczeń w zakresie obserwowanych nadużyć wobec konsumentów, przedsiębiorców i wszystkich klientów na rynku finansowym oraz ich skutków społecznych, a także stosowanych rozwiązań w prawodawstwie i orzecznictwie państw europejskich. Zadbaliśmy o to, by w konferencji wzięły udział osoby i instytucje, których autorytet i stanowisko jest szczególnie istotne w kontekście problemów konsumentów na rynku finansowym, w tym m.in. przedstawiciele Rzecznika Finansowego oraz Prezesa UOKiK. Wśród zaproszonych gości znajdą się także osoby z krajów, w których z powodzeniem rozwiązano problemy konsumentów na rynku finansowym.

Chcesz się zarejestrować?

Rejestracja

Rejestracja na konferencję

Rejestracja zamknięta.
WAŻNA INFORMACJA ORGANIZACYJNA DOTYCZĄCA WEJŚCIA NA TEREN SEJMU. Osoby zarejestrowane na konferencję NIE MUSZĄ udawać się do biura przepustek Sejmu. Strażnik marszałkowski stojący przy szlabanie od strony ul. Wiejskiej będzie dysponował listą i będzie wpuszczał odpowiednie osoby po okazaniu dowodu osobistego. Następnie przy wejściu głównym do budynku D Sejmu odbędzie się kontrola pirotechniczna. Przy szlabanie w godzinach od 8:00 do 9:00 stać będzie przedstawiciel organizatorów.

Prelegenci

 • Dziękujemy wszystkim prelegentom i gościom zagranicznym.

  Dziękujemy przybyłym na konferencję politykom za ich odwagę w stawianiu czoła silnemu lobby finansowemu.

  Dziękujemy jednak przede wszystkim Uczestnikom za liczne przybycie.

  Mamy nadzieję, że przekazana wiedza i doświadczenia innych krajów przyczynią się do skutecznej walki z bezkarnością i bezprawiem instytucji finansowych w Polsce.

 • Mariusz Korpalski

  Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego i Rodzinnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

  Wykłada w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Od roku 1996 pomaga przedsiębiorcom odnaleźć się w zawiłościach polskiego prawa gospodarczego.  Jako radca prawny interesuje się umowami bankowymi, sądowym i pozasądowym rozwiązywaniem sporów oraz zabezpieczeniami wierzytelności. Opracowuje strategie obrony dla przedsiębiorców uwikłanych w spory z bankami na tle terminowych operacji finansowych.
  Jest współautorem pierwszego w Polsce pozwu w postępowaniu grupowym dotyczącego indeksacji walutowej kredytów.

  Autor licznych publikacji z zakresu prawa umów i rozwiązywania sporów (m.in. w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, „Monitorze Prawa Bankowego”, ”Glosie”,„Rzeczpospolitej”) oraz inicjatyw ustawodawczych z dziedziny prawa gospodarczego (np. dot. zmiany Ustawy o rachunkowości, Kodeksu spółek handlowych i niektórych innych ustaw – druk sejmowy VI 2566, Dz.U. nr 102, poz. 585, zmiany Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie postępowania nakazowego – druk sejmowy VI 3185).  W roku 2010 wydał książkę o charakterze poradnikowym – “Bankowe umowy przedsiębiorców”.

  Temat wystąpienia:
  Podsumowanie sytuacji prawnej konsumentów na rynku finansowym

  Mariusz Korpalski

  Radca Prawny
 • Beata Komarnicka – Nowak

  Radca prawny i wspólnik w Komarnicka Korpalski Kancelaria Prawna w Poznaniu, www.law24.pl

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. W imieniu konsumentów oraz przedsiębiorców, prowadzi w całej Polsce procesy przeciwko bankom w sporach dotyczących indeksacji/denominacji umów kredytowych do waluty obcej, opcji walutowych oraz innych instrumentów finansowych. Kancelaria Komarnicka Korpalski złożyła dwa pozwy zbiorowe przeciwko dwóm największym bankom w Polsce, w sprawie dowolności banków w ustalaniu kursu indeksacji rat kredytu. Ponadto, od lat dziewięćdziesiątych pracowała w spółkach prawa handlowego: Telewizji Polskiej S.A., Radiu Merkury w Poznaniu. Od roku 2002 do 2006 prowadziła w Rödl & Partner m.in. sprawy procesowe klientów.

  Jako radca prawny specjalizuje się w prawie bankowym, budowlanym i energetycznym. Doradza inwestorom zagranicznym i polskim oraz firmom budowlanym w procesie inwestycyjnym. Wśród zadań zespołu wykonywanych pod jej kierownictwem jest sporządzanie opinii prawnych oraz przygotowywanie projektów umów, których celem jest minimalizacja ryzyk prawnych działalności inwestorów w Polsce. Była organizatorem licznych szkoleń z zakresu funduszy unijnych, m.in. we Włoskiej Izbie Gospodarczej w Mediolanie.

  Zapoznaj się z najnowszym artykułem Beaty Komarnickiej – Nowak w Rzeczpospolitej “Frankowicze w kontrnatarciu. Przemija bankowa postać świata.”

  Beata Komarnicka – Nowak

  Radca Prawny
 • Franca Berno

  After discovering in 2011 her problem with a FX Loan, Franca Berno – expert in business plan and corporate management controller-  began her personal battle against the bank Barclays Bank Plc.

  She begins to write its history in the internet and knows Sheila Meneghetti there. Since then become active activists on the web to help other people with the same problem.

  In May 2016 she founded together with Sheila Meneghetti the association consumers TUCOFIN – Financial Consumers Protection- with the aim of helping, informing and empowering consumers.

  Today, their common struggle has turned into their reason for living:
  Anyone who wants to take out a mortgage, a loan, a lease or any other form of financing can not be involved in such risky operations. Consumers Past, present and future, must be protected.” Our motto? “United and forward always!”

  Franca Berno

  Founder and President of Consumer Financial Protection, TUCONFIN – Tutela Consumatori Finanziari
 • Sheila Meneghetti (Włochy)

  Sheila Meneghetti discovered in 2010 her problem with an FX Loan and began her personal battle against the Barclays Bank Plc.

  In 2011, after having obtained a positive decision of the ABF, Banking and Financial Arbitrator, she starts looking for more information on the internet where she meets and knows, Franca Berno. Since then she become activists on the web to help other people with the same problem.

  In May 2016, again with Franca Berno, founded TUCOFIN – Consumer Financial Protection -, always with the aim of helping, informing and empowering consumers.

  Today, their common struggle has turned into their reason for living:
  Anyone who wants to take out a mortgage, a loan, a lease or any other form of financing can not be involved in such risky operations. Consumers Past, present and future, must be protected.” Our motto? “United and forward always!”

  Sheila Meneghetti (Włochy)

  Founder and Vice-President of Consumer Financial Protection, TUCONFIN – Tutela Consumatori Finanziari
 • Loleta Linares (Hiszpania)

  Lawyer, founder of Reclamaciones Banco

  The main goal of Reclamaciones Banco from the very beginning was to become an online reference platform to defend consumers’ rights by means of transparency and quality service. Justice through law as the way to protect consumers.

  Loleta gained experience in different law firms, but it was  only 1995 when she started her own project.

  Graduated from the Universidad Complutense de Madrid and practicing attorney in the Madrid Bar Association, Loleta stands for her entrepreneurship and project management.

   

  Temat wystąpienia:
  Panel dyskusyjny „Rozwiązanie problemów Konsumenta na rynkach finansowych w Europie”

  Loleta Linares (Hiszpania)

  Radca prawny - specjalista w sporach sądowych z bankami
 • Patricia Suárez Ramírez (Hiszpania)

  President of the Association of Financial Users (Asufin)

  Known as Wonder Woman in Spain because of her great activity on the Internet to help others people affected by IRS (Interest Rate Swap) misselling.

  In 2009, she  founded Asufin to defend, provide information and assistance to banks consumers. Asufin has compiled the largest database of judgments against banks in Spain regarding interest rate swaps, preferred securities, FX-loans, floor clauses, Lehman and Icelandic banks bonds and other “toxic” products.

  Member of Finsalud, a Foundation dedicated to study the impact of financial fraud in health.

  Temat wystąpienia:
  Panel dyskusyjny „Rozwiązanie problemów Konsumenta na rynkach finansowych w Europie”

  Patricia Suárez Ramírez (Hiszpania)

  President of the Association of Financial Users (Asufin)
 • Vanesa Fernández (Hiszpania)

  Lawyer, partner of Tarina Viladrich Advocates from the Procedural Directing Deparment

  Specialized in banking litigation legal address. An assesor of various consumer associations affected by all types of financial products. Graduated from her law degree from the University of Girona, and practicing attorney in the Barcelona Bar Association.

  Temat wystąpienia:
  Panel dyskusyjny „Rozwiązanie problemów Konsumenta na rynkach finansowych w Europie”

  Vanesa Fernández (Hiszpania)

  Radca Prawny
 • Robert Jastrzębski

  Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

  W pracy naukowej zajmuje się ustrojem i prawem polskim w XX wieku. Jest autorem ponad 70 publikacji, w tym książek: ” Funkcje weksla w II Rzeczypospolitej” (2003), “Domy składowe. Umowa składu. Dowody składowe. Komentarz do ustawy” (2004), “Wpływ siły nabywczej pieniądza na wykonanie zobowiązań prywatno – prawnych w II Rzeczypospolitej” (2009), “Trybunał Kompetencyjny. Kolegium Kompetencyjne. Geneza. Działalność. Współczesność” (2014), “Lex Zoll, Zarys prawno – ekonomiczno – historyczny” (2016); współautor książek: “Giełdy towarowe. Komentarz” (2006) i “Prawne regulacje działalności giełd towarowych w Polsce” (2007); współredaktor opracowania “Małe Konstytucje. Ustawy zasadnicze okresów przejściowych 1919 – 1947 – 1992” (2014).

  Członek m.in. rady programowej czasopisma ,,Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” oraz ,,Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej”.

  Temat wystąpienia:
  Wpływ kursu waluty obcej na wykonanie zobowiązań w pieniądzu krajowym. Polskie regulacje prawne w XX wieku

  Robert Jastrzębski

  Doktor habilitowany nauk prawnych
 • Tomasz Sadlik

  Twórca i współzałożyciel Stowarzyszenia “Pro Futuris” z Krakowa.

  Wieloletni tłumacz, pisarz, przedsiębiorca, nauczyciel , tłumacz przysięgły języków hiszpańskiego, katalońskiego, francuskiego i angielskiego.

  Jako jeden z pierwszych pozwał bank za kredyt walutowy, a tym samym zwrócił swoim działaniem uwagę mediów i opini publicznej na bezprawność zapisów zawartych w umowach tzw. kredytów frankowych. Jego uporczywa i niezłomna postawa dała impuls do walki o poprawę jakości usług bankowych wielu kredytobiorcom w Polsce.

  Temat wystąpienia:
  Panel dyskusyjny „Rozwiązanie problemów Konsumenta na rynkach finansowych w Europie” z udziałem gości zagranicznych

  Tomasz Sadlik

  Przedstawiciel Aragón Exterior SA w Polsce
 • Barbara Garlacz

  Radca prawny specjalizujący się w prawie spółek i rynków kapitałowych

  Doradza w zakresie prawa energetycznego, w szczególności przy inwestycjach w sektor odnawialnych źródeł energii oraz w zakresie prawa finansowego, w tym przy instrumentach pochodnych, pożyczkach papierów wartościowych i krótkiej sprzedaży.

  Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w ramach współpracy z renomowanymi międzynarodowymi kancelariami prawnymi w zakresie praktyki rynków kapitałowych oraz doradztwa transakcyjnego, m.in. w Weil Gotshal & Manges oraz Baker & McKenzie.

  Wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

  Temat wystąpienia:
  Waloryzacja kredytów w praktyce – ewolucja linii orzeczniczej

   

  Barbara Garlacz

  Radca Prawny
 • Arkadiusz Szcześniak

  Prezes Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu (SBB)

  Magister  Zarządzania i Marketingu na kierunku Informatycznych Systemów Zarządzania. Od kilkunastu lat zawodowo związany z samorządami zawodowymi. Doświadczenie w zakresie projektowania systemów informatycznych, zarządzania systemami i procesami biznesowymi.

  Od dwóch lat aktywy uczestnik środowiska konsumentów. Aktywny Udział w pracach nad:
  – ustawą o ochronie konkurencji i konsumenta
  – ustawą likwidującą Bankowy Tytułu Egzekucyjny
  – ustawą o tzw. restrukturyzacji kredytów walutowych (2015 r.)

  Jako członek Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu brał aktywny udział w działalności Stowarzyszenia w ciągu ostatniego roku. Dziesiątki spotkań w Parlamencie RP, Kancelarii Prezydenta jak i udział w każdej manifestacji. Od 10 września 2016r. Prezes Stowarzyszania SBB.

  Arkadiusz Szcześniak

  Prezes Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu (SBB)
 • Janusz Szewczak

  Analityk gospodarczy, nauczyciel akademicki i publicysta, główny ekonomista Kasy Krajowej SKOK, poseł na Sejm VIII kadencji.

  Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Był m.in. doradcą komisji sejmowych, współpracownikiem Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, doradcą prezesa zarządu Ursusa i zarządu Telewizji Polskiej, asystentem europosła Bogdana Pęka, a także prezesem Polskiego Centrum Badań Społeczno-Ekonomicznych i członkiem zarządu jednej ze spółek zależnych od PZU.

  Jest autorem felietonów i artykułów prasowych publikowanych m.in. przez „Nasz Dziennik”, „W Sieci”, „Gazetę Polską”, „Niedzielę”, „Tygodnik Solidarność” oraz „Wpis”, jak również autorem książki “Banksterzy. Kulisy globalnej zmowy “(2016).

  foto: Wikipedia

  Janusz Szewczak

  Analityk gospodarczy, nauczyciel akademicki i publicysta
 • Maciej Pawlicki

  Polski producent telewizyjny i filmowy, reżyser, scenarzysta, publicysta i polityk.

  Ukończył Wydział Wiedzy o Teatrze Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, a także studium scenariuszowe PWSFiviT w Łodzi.
  Był redaktorem naczelnym miesięcznika „Film”. W okresie prezesury Wiesława Walendziaka w Telewizji Polskiej pełnił funkcję dyrektora TVP1. Później zajmował stanowisko dyrektora programowego RTL 7, następnie wiceprezesa zarządu spółki Telewizja Familijna, nadającej program pod nazwą TV Puls.

  Był również dyrektorem programowym udziału Polski w Wystawach Światowych EXPO 2000 w Hanowerze i EXPO 2005 w Aichi, następnie komisarzem udziału Polski w EXPO 2008 w Saragossie.

  Jedna z postaci, która wpłynęła znacząco na zwiększenie świadomości społecznej w kwestii  tokstyczności produktów bankowych zwanych potocznie kredytami walutowymi (indeksowane/denominowane).

  2015-2016 prezes stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, obecnie członek Zarządu.

  Maciej Pawlicki

  Publicysta i producent filmowo-telewizyjny.
 • Bartosz Wyżykowski

  Zastępca Dyrektora Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego

  Do 2015 r. związany z Konfederacją Lewiatan – zajmował stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Prawnego. Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kontynuuje studia jako doktorant w Instytucie Prawa Cywilnego w Katedrze Prawa Handlowego. Absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

  Specjalizuje się w prawie cywilnym i prawie ochrony konsumentów.


  Temat wystąpienia:
  Istotny pogląd jako narzędzie Rzecznika Finansowego służące wspieraniu
  klientów banków w sporach sądowych. Pierwsze doświadczenia i wnioski

  Bartosz Wyżykowski

  Zastępca Dyrektora Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego
 • Stanisław Adamczyk

  Licencjonowany przez KNF makler papierów wartościowych (nr lic. 1517); absolwent SGH.

  Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w podmiotach rynku finansowego. Związany od początku z Giełdą Papierów Wartościowych. W kilku domach maklerskich wykonywał zadania maklera i organizatora rynku – market makera. W 2000 r. rozpoczął pracę w Citigroup i przez ponad 10 lat aktywnie działał w zespole doradztwa.

  Prowadzi Akademię Sporu Finansowego, gdzie zajmuje się doradztwem w konfliktach z sektorem finansowym. Członek zespołu roboczego tworzącego przy Prezydencie RP projekt ustawy „o przywróceniu równości stron”. Jest autorem zarówno opinii przygotowanych dla potrzeb Rzecznika Finansowego (m.in. dotyczących rynku FOREX) jak i opinii dla potrzeb kancelarii prawnych prowadzących spory finansowe w sądach powszechnych.

  We wrześniu 2016 r. sporządził dla Sądu Najwyższego opinię, w której wykazuje, że kredyt wypłacony w PLN powiązany z kursem pary walutowej CHF/PLN jest hybrydowym instrumentem finansowym (produkt strukturyzowany) z wbudowanym instrumentem pochodnym. W powyższej opinii przeprowadza test cech konstytutywnych wykazujący, że kredyt w PLN powiązany z kursem pary walutowej CHF/PLN spełnia trzy warunki legalne uznania go za instrument pochodny.

  Temat wystąpienia:
  Klauzula indeksacyjna jako wbudowany instrument pochodny w rozumieniu MSR 39

  Stanisław Adamczyk

  Ekspert ds. rynków finansowych